НАША ЦЕЛ

НАША ЦЕЛ е да ја доближиме логопедијата до што поголем број на луѓе, без разлика дали станува збор за родител, старател, баба, дедо …

Со постојано пратење на светските трендови за развојот на логопедијата како наука, сакаме да Ви помогнеме да добиете одговори на различни прашања како што се:

  • Што значи да се има правилен говор и изговор и како сето тоа влијае во целокупниот развој на една личност.
  • Како изгледа еден правилен говорно јазичен развој и како да препознаете кога има некои отстапки од истиот.
  • Кога е вистинско време за да се обратите кај логопед.

На располагање ќе имате стручни совети од логопеди доколку имате некои нејаснотии или пак не сте ги нашле одговорите кои сте ги барале на нашата веб страна.

РАЗВОЈ НА ГОВОР КАЈ ДЕЦАТА

Можете да го споредувате развојот на говорот на Вашето дете преку соодветните табели.

Развојните норми во табелите се однесуваат на развојот на говорот кај децата со текот на времето во зависност од возраста. 
Во табелите се наведени и ризичните знаци кои укажуваат на можноста за нарушување на говорот.
Ако препознаете некој од наведените примери кај вашето дете, консултирајте се со логопед.

Логопедот ќе процени дали вашето дете треба да биде вклучено во соодветна терапија, или ќе Ве советува како да го следите и одобрувате развојот на говорот на вашето дете во иднина.

Говорот како важен сегмент во развојот на човекот

Историски гледано, напредувањето на човековите заедници се заснова на развојот на способностите за комуникација, посебно говорната комуникација како нејзин највисок степен. Колку е заедницата поразвиена, толку се посложени и системите за комуникација. Благодарение на можностите за комуникација, посебно говорната, човекот постигнал висок интелектуален развој и високо ниво на култура и цивилизација. Слабите комуникациски врски, како што постојат помеѓу ескимите, расфрланите племиња на американските индијанци и примитивните племиња во џунглите се должат на сиромашниот речник и сиромашните јазични формации. Доколку заедницата е поразвиена дотолку и нејзините потреби за соопштување и изразување се поголеми. Сето тоа посочува на силната врска помеѓу културата, цивилизацијата и говорот.

Градинки по општини

Општина Ѓорче Петров

ЈОУДГ  „РОСИЦА“  Ѓорче Петров – Скопје

Управа во Објект „КАЛИНКА“  Ул. Исаија Мажовски бр.35

Објект „КАЛИНКА“ – Управа

Ул. Исаија Мажовски бр.35

Објект „ДЕТЕЛИНКА“

Ул. Мечкин Камен бр.4а

Објект „КОКИЧЕ“

Ул. Борис сарафов бр.138

Објект „ПАМПУРЧЕ“

Ул. Лука Геров бб.

Објект „РИПЧИЊА“

Ул. Гуро Салај бр. 31

 

РЕАЛИЗИРАНО

РЕАЛИЗИРАНО

Општина Карпош

МАЈСКИ ЦВЕТ , ОРЦЕ НИКОЛОВ , ПРОЛЕТ, РАСПЕАНА МЛАДОСТ

МАЈСКИ ЦВЕТ
Тафталиџеул. „Римска“ 2б
Тафталиџе 1ул. „Варшавска“ 15
Тафталиџе 2 (матичен објект) ул. „Женевска“ 4
Тафталиџе 2 ул. „Женевска“ 4 (барака кон матичната)
 
ОРЦЕ НИКОЛОВ
Карпош 3 (Матичен објект)ул. „Драгиша Мишовиќ“ б.б.
Карпош 4ул. „Разловечко Востание“ бр.20
Карпош 2ул. „Бранислав Нушиќ“ бр.6
 
ПРОЛЕТ
Козле (матичен објект)ул. „Миле Поп Јорданов“ бр.76
Пролет 2ул. „Милан Марковиќ“ бр.41а
Сончогледиул. „Франц Прешерн“63 (Влае)
 
РАСПЕАНА МЛАДОСТ
 (оваа градинка има само еден објект)ул. “Руџер Бошковиќ“ 6

Општина Центар

13ти НОЕМВРИ, КОЧО РАЦИН, РАДЕ ЈОВЧЕВСКИ-КОРЧАГИН

13 Ноември
Матичен објектул. Никола Тримпаре бр. 17
Објект ПаркНаум Наумовски Борче 50
Објектот „Јасмин”непосредна близина на полициската станица „Беко“
Објектот „Кукушка“непосредна близина на Градскиот парк
  
Кочо Рацин
матичен објектул. Козара 26a
“НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ”ул. Ацо Караманов 4
Бели Мугриул. Борка Талески 50
Панорамаул. Тасино Чешмиче 9
  
Раде Јовчевски–Корчагин
матичен објектБулевар Кочо Рацин 24

Општина Гази Баба

ЈАВНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРАДИНКА - ДЕТСКА РАДОСТ

ЈАВНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРАДИНКА - 25 МАЈ

ЈАВНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРАДИНКА - ДЕТСКА РАДОСТ

Име на градинката

Адреса

Телефон

Мимоза

ул. „Бапчор“ бр. 2

02/31-73-633

Темјанушка 1

ул. „Јани Лукровски“ бр.4

02/31-73-140

Темјанушка 2

ул. „Јани Лукровски“ бр. 4

02/31-73-140

Сончоглед

ул. „Јани Лукровски“ бр.4

02/31-73-750

Калинка

ул. „Ѓемиџиска“ б.б.

02/26-22-326

ЈАВНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРАДИНКА - 25 МАЈ

Име на градинката

Адреса

Телефон

Матичен објект Сонце

ул. „Среќко Пужалка“ б.б.

02/25-22-473.

Пони

ул. „Разлошка“ б.б.

02/25-22-049

Детелинка

ул. „Модест Мусоргски“ б.б.

02/25-21-762

Синоличка

ул. „Катлановска“ б.б.

02/25-21-629

Искра

ул. „Палмиро Тољати“ б.б.

02/25-21-093

   

Морковче

Ул. 2 А бр.1

02/25-61-945

Општина Аеродром

БУБА МАРА, СРНИЧКА

БУБА МАРА
матичен објектбул. АСНОМ бб Лисиче
Пчеличка 1ул. „Грамос“ бб Лисиче
Пчеличка 2ул. „Аврора“ бр. 29 Лисиче
Сонцеул. „1612“ бр. 6 Реонски центар „Аеродром“
ЛавчеУл: Горно Лисиче бр.23
 
СРНИЧКА
Чекорчебул. „Јане Сандански“ бр. 29А (до ОУ „Ѓорѓија Пулевски“)
Црвенкапа ул. „Пандил Шишков“ бр. 14 стар Аеродром
Лалебул. „Јане Сандански“ бр. 83А
Бамбибул. „Јане Сандански“ бр. 44
Изворчеул. „Коста Новаковиќ“ бр. 26 стар Аеродром
Грижа од самиот почеток

Правилниот развој на Вашето дете започнува уште од најраната возраст.

Вербална комуникација

Развојот на способноста за вербална комуникација поминува низ пет фази: предјазичко изразување, фонолошки развој, морфолошки развој, синтаксички развој, семантички развој

Логопедска превентива

Под логопедска превентива се подразбира усмерена, организирана и програмирана практика на спречување, отстранување или минимализирање на причините за отстранување и последиците од патологија на вербалната комуникација.

Интеракција

Покрај информациите кои Ви ги споделуваме на нашиот сајт, може да прочитате а секако и Вие активно да учествувате со свои коментари на ФБ профилот се за логопедија

FB
контакт

ПРАТЕТЕ ПОРАКА