од 0-6 месеци

Говорење и јазик

Разбирање

Ризични знаци

Плаче, кога има потреба или е луто

На звук станува вниметелно и ја врти главата

Не реагира на силен звук

Реагира со случајни гласови (гугање) и формира долги вибрирачки самогласки.

На силен звук се сецнува

Не реагира на силен звук

Одговара со движењата на телото, се смее.

Престанува да плаче, се смирува кога го препознава гласот на родителите

 

Се огласува кога е задоволно

Замолчува или се смее кога говориме

 

Се огласува кога е само

Обрнува внимание кога има музика

Не реагира на познат глас

Се огласува кога му говориме или пееме

Го интересираат звучни играчки

Не си игра со гугање и не произведува гласови

Се огласува кога му треба нешто

Се смее на пријатни звуци или гласови

Кога е само е тивко

Задоволство искажува со цифкање, огласување, смеење и гледа во вас.

Плаче од непријатни звуци или гласови

Не воспоставува контакт со очите.

Се огласува на високи тонови

Со наполнувањето на шестиот месец се огласува на своето име

Премногу плаче
Премногу е мирно